Wie kan er meedoen?

Let op! Je kunt je niet meer aanmelden voor dit onderzoek.

Je kunt meedoen aan het onderzoek als je:

  • 27 weken of korter zwanger bent
    èn
  • 18 jaar of ouder bent
    èn
  • rookt en erover denkt om te stoppen

Als je langer dan 27 weken zwanger bent is er niet voldoende tijd om de training af te maken voor je bevalt.