Wie zijn de onderzoekers?

(Van links naar rechts) Wij zijn Mirjam Oosterman m.oosterman@vu.nl, Anja Huizink a.c.huizink@vu.nl, Willeke van Dijk w.van.dijk@vu.nl, en Fabienne Ruiters stressenrookvrijzwanger.fgb@vu.nl.


Wij werken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Wij weten veel van stress en roken en hoe moeilijk het is om te stoppen met roken. We weten ook wat goed helpt om minder stress te hebben. 

Het onderzoek is goedgekeurd door de medisch ethische commissie (METc) van het Amsterdam UMC. Deze commissie beoordeelt of het onderzoek goed is opgezet, of het veilig is en kijkt of de onderzoeksgegevens vertrouwelijk worden behandeld.